Ai întâmpinat vreo problemă pe parcurs?

Ai avut nevoie de vreun document în plus sau în minus în acest pas? Taxele afișate nu mai sunt valabile sau documentul oferit nu a fost acceptat la ghișeu?

Lasă un feedback în propriile tale cuvinte în campul de mai jos, și astfel vom putea ajuta și alți utilizatori roînmatriculări să evite alte experiențe neplăcute.

Politica de confidențialitate

 

Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea dumneavoastră prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul General (UE) 2016/679 privind Protecția Datelor (“GDPR” ).

Această politică are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date. Vă rugăm să citiți cele de mai jos cu atenție pentru a înțelege practicile noastre privind datele dvs. cu caracter personal și modul de prelucrare a acestora.

1. Cine suntem
Operatorul de date este OMV Petrom Marketing SRL, cu datele de identificare din Termeni si conditii (”Compania”).

2. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri, care sunt temeiurile legale și duratele de prelucrare

În procesul de operare a prezentului site web, Compania colectează anumite informații legate de persoanele fizice (vizitatori și utilizatori ai website-ului) acestea reprezentând “date cu caracter personal”. Aceste date sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă de e-mail, județ, etc.) sau indirect (ex. adresă IP, date care rezulta din aplicatii de tip cookies – va rugam consultati mai jos informatiile legate de cookies). Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, conform temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea.

 2.1 Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informații tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.

Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experiență de navigare, dar și în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi conținut adaptat intereselor și preferințelor dvs. Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web și scopurile în care sunt utilizate acestea, dar și privind posibilitățile de a controla și/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie disponibila aici.

2.2. Pentru a vă pune la dispoziție formularele și celelate informații din cadrul website-ului, pe durata sesiunii, colectăm datele cu caracter personal constând în nume, prenume, adresă e-mail, precum și alte date pe care le furnizați pe durata sesiunii. Acestea nu se stocheaza pe server ci doar pe durata sesiunii.

2.3. Pentru a răspunde la întrebările și sesizările dvs., prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați – nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență pentru a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dvs..

2.4. În vederea menținerii anumitor informații de acceptare a condițiilor website-ului, pentru a demonstra respectarea cerințelor legale și a ne proteja interesele, prelucrăm informații legate de momentul la care ați accesat, ați acordat bifele prin care v-ați exprimat opțiunile de navigare și de adresă IP.

În realizarea acestor scopuri de prelucrare ne bazăm pe următoarele temeiuri legale ale prelucrării:

Furnizarea datelor cu caracter personal descrise mai sus este necesară pentru realizarea scopurilor descrise mai sus. Un refuz din partea dvs. va atrage imposibilitatea realizării anumitor operațiuni (de ex. de a accesa formularele). Durata prelucrarii datelor este reprezentata de durata necesara atingerii scopurilor de mai sus, ulterior datele fiind sterse/ supuse anonimizarii ireversibile, dupa caz, în timp ce numai anumite date fiind supuse arhivarii în vederea protejării intereselor noastre legale pe duratele termenelor de prescripție aplicabile.

Datele cu caracter personal supuse prelucrării nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate.

3. Cui comunicăm datele dvs. cu caracter personal?

Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori, care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pe baza relatiei contractuale.

Aceștia acționează în calitate de imputerniciti (cum sunt agentiile de marketing, furnizori de solutii si mentenanta IT, stocare a datelor, back-up de date).

 

Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor Companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia;  (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției.

4. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene (“UE”) – care asigura un nivel de protectie adecvat al datelor .

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în state care nu oferă o protecție suficientă a prelucrării datelor cu caracter personal, vor fi încheiate contracte de garantare a respectării prevederilor legale si vom actualiza aceasta Politica de confidențialitate în mod corespunzător.

 

5. Prelucrarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani

Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este conditionată pentru minorii între 14 și 18 ani de acordul părinţilor/ tutorilor legali şi interzisă pentru copiii sub 14 ani în afara cazului în care părinții/tutorii legali au exprimat ei înşişi consimţământul pentru astfel de prelucrări. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus. Utilizatorii website-ului trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani.

6. Securitatea prelucrării datelor

Compania vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal.
7. Drepturile de care beneficiază persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate

În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dvs. sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informației oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dvs. în scopurile de mai sus, dar dvs. aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

e. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dvs. specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;

f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;

h. Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere în domeniu  (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa către o instanță de judecată competentă.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. În vederea adresării de solicitări către noi cu privire la exercitarea drepturilor dvs., puteți intra în contact cu Responsabilul cu Protecția Datelor prin transmiterea solicitării dvs. scrise la adresa de e-mail privacy@petrom.com sau dacă doriți utilizarea poștei letrice, la adresa de contact a Companiei menționată în Termeni și Condiții  specificand “în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor”.

8. Modificarea prezentei politici de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic de către Companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici, într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ați comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.

9. Contact

Orice întrebare privind aceste subiecte poate fi adresată operatorului de date – in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor, la următoarea adresă: privacy@petrom.com sau prin utilizarea poștei letrice, conform celor descrise mai sus